Η φωτογραφία μου
Master of Science in Economics, Athens University of Economics and Business.

Συνοπτική απεικόνιση της θέσεως της Ελλάδας στις κατατάξεις των διεθνών οργανισμών

Αναντίρρητα, οι πολλοί αριθμοί είναι κουραστικοί και οφείλουμε να απολογηθούμε για την κόπωση που ενδεχομένως προκάλεσαν στα προηγούμενα άρθρα μας, έστω κι αν προσπαθήσαμε να αμβλύνουμε το πρόβλημα με γραφήματα και καταληκτικά συμπεράσματα.

Στο παρόν άρθρο, ολοκληρώνουμε την απεικόνιση της θέσεως της χώρας μας στις κατατάξεις των διεθνών οργανισμών, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα όλων των ερευνών μας σε δύο πίνακες.

Ο πρώτος συγκεντρώνει τη θέση της Ελλάδας στις πιο πρόσφατες κατατάξεις της Διεθνούς Διαφάνειας, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και των think tank Fraser Institute και Heritage Foundation.
Ο δεύτερος προσπαθεί να απεικονίσει την αδυναμία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια να πλασαριστεί ανάμεσα στις πρώτες χώρες του κόσμου στις ίδιες ακριβώς κατατάξεις, όπως δείξαμε αναλυτικά στα επιμέρους άρθρα.
Το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ουραγός μεταξύ των «28» της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αδιάβλητες κατατάξεις διεθνών οργανισμών αδιαμφισβήτητου κύρους. Στην πραγματικότητα, αποτελεί case study ότι μια χώρα με λιγότερο ανταγωνιστική οικονομία, χειρότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και λιγότερη οικονομική ελευθερία όχι μόνο από την Αλβανία, αλλά ακόμα και από την –αιματοβαμμένη και κατεστραμμένη οικονομικά από τον εμφύλιο– Ρουάντα της Αφρικής, κατάφερε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης – και εν συνεχεία να μην εκδιωχθεί από την ευρωπαϊκή οικογένεια και το σκληρό νομισματικό της πυρήνα.

Χάρη σ’ αυτές τις ιστορικές επιλογές, οι κάτοικοί της μπορούν και απολαμβάνουν ένα εντυπωσιακά υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από εκείνο που θα δικαιολογούσαν τα σαθρά οικονομικά της θεμέλια. Σε ετήσια βάση, μεγαλύτερο από 18 χιλιάδες δολάρια, όταν οι –γείτονές τους– Αλβανοί είναι υποχρεωμένοι να επιβιώσουν με μικρότερο από 12 χιλιάδες δολάρια, ενώ οι κάτοικοι της Ρουάντας με μικρότερο και από χίλια…

Υπό το πρίσμα αυτό, θα κλείσουμε συνοψίζοντας σε έναν πίνακα και τις σωτήριες για το ελληνικό κράτος ημερομηνίες, στις οποίες πεφωτισμένες ηγεσίες προνόησαν και επέτυχαν να συνδέσουν το μέλλον του με εκείνο των ευρωπαϊκών κρατών…
Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Economia.gr στις 14 Νοεμβρίου 2016:


Υποσημειώσεις:

1. Στις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις, η Αλβανία κατατάσσεται 58η στο επιχειρηματικό περιβάλλον από την Παγκόσμια Τράπεζα, 80η στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 42η στην οικονομική ελευθερία από το Fraser Institute και 59η από το Heritage Foundation.

2. Στις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις, η Ρουάντα κατατάσσεται 56η στο επιχειρηματικό περιβάλλον από την Παγκόσμια Τράπεζα, 52η στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 49η στην οικονομική ελευθερία από το Fraser Institute και 71η από το Heritage Foundation.

3. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 2015 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 18.036 δολάρια σε τρέχουσες τιμές.

4. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2015 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Αλβανίας ήταν 11.305 δολάρια σε τρέχουσες τιμές.

5. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 2015 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 697 δολάρια σε τρέχουσες τιμές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου