Η φωτογραφία μου
Master of Science in Economics, Athens University of Economics and Business.

Ένας πιο αισιόδοξος δείκτης

Είδαμε την Ελλάδα να πατώνει στις διεθνείς κατατάξεις βάσει της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομικής ελευθερίας.

Σε έναν πιο σύνθετο δείκτη όμως, που λαμβάνει υπόψη, εκτός από το κατά κεφαλήν εισόδημα, το προσδόκιμο ζωής και το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων, η χώρα μας πλασαρίζεται ανάμεσα στις 30 καλύτερες του κόσμου.

Πρόκειται για τον «Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης» (Human Development Index) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Σύμφωνα με την κατάταξη των χωρών με βάση στοιχεία του 2014, η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση μεταξύ 188. Σε καλύτερη θέση:
–  Από χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Εσθονία, η Κύπρος, η Σλοβακία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Λετονία.
–  Κι από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Αναζητήσαμε όλες τις ετήσιες εκθέσεις του ΟΗΕ (Human Development Report), ώστε να έχουμε μια διαχρονική εικόνα της θέσεως μας στη γενική κατάταξη.
Όπως φαίνεται από το διάγραμμα που προέκυψε από την έρευνά μας, την τελευταία αξιολογηθείσα 25ετία η Ελλάδα:
–  Είχε την καλύτερη θέση της στη γενική κατάταξη το 2006 (18η).
–  Τη χειρότερή της το 2011 (29η), την οποία διατήρησε και την επόμενη τριετία.
–  Ανήλθε τις περισσότερες θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά το 2006 (6 θέσεις).
–  Κατήλθε τις περισσότερες θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά το 2007 και το 2011 (7 θέσεις).

Βέβαια, κι εδώ πιο αξιόπιστο μέτρο της εξέλιξης για μία χώρα είναι αυτή καθ’ αυτή η βαθμολογία της και όχι η θέση την οποία την οδηγούσε κάθε χρονιά στη γενική κατάταξη.
Όπως καταδεικνύει το τελευταίο διάγραμμα, την τελευταία αξιολογηθείσα 35ετία η Ελλάδα:
–  Είχε την καλύτερη βαθμολογία της το 2010 (0,867 στη μονάδα).
–  Τη χειρότερή της το 1980 (0,714 στη μονάδα).
–  Βελτίωνε συνεχώς τις επιδόσεις της από πενταετία σε πενταετία από το 1980 μέχρι το 2010, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη βελτίωση την πρώτη πενταετία του 2000 (2000-2005).
–  Κάθε χρονιά, όμως, της τελευταίας αξιολογηθείσας τετραετίας (2011-2014) κατέγραφε, έστω και οριακά, χαμηλότερες επιδόσεις από το 2010.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αναμφίβολα, προκαλεί θετική εντύπωση ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αξιολογούσε τη χώρα μας ανάμεσα στις 25 καλύτερες του κόσμου για μία ολόκληρη εικοσαετία (1991-2010), ενώ τρεις χρονιές (1994, 1995, 2006) ανάμεσα και στις 20 καλύτερες.

Μάλιστα, η Ελλάδα, παρά τη μεγάλη σωρευτική μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος τα τελευταία χρόνια (σχεδόν κατά 5 χιλιάδες ευρώ), εξακολουθεί να πλασαρίζεται ανάμεσα στις 30 πρώτες χώρες του κόσμου με βάση τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς ο τελευταίος λαμβάνει υπόψη και το προσδόκιμο ζωής, καθώς και το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων.

Στην τελευταία αξιολόγηση, για το 2014, ήταν σε καλύτερη θέση από 7 χώρες της Ευρωζώνης. Μεταξύ αυτών, η Κύπρος, η Μάλτα και η Πορτογαλία, παρά το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημά τους.

Είναι προφανές ότι, αν καταφέρουμε να ανακτήσουμε το χαμένο ΑΕΠ μας, θα ξαναγίνουμε μία εκ των 20 πιο «ανθρώπινα αναπτυγμένων» χωρών του κόσμου, αφού στις άλλες δύο διαστάσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης δεν υστερούμε.  

Το ερώτημα, επομένως, είναι:
Πώς θα ανακτήσουμε με βιώσιμο τρόπο το χαμένο ΑΕΠ;


Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Economia.gr στις 16 Νοεμβρίου 2016:


Υποσημειώσεις:

1. Οι χώρες που αναφέρονται κατατάσσονται κατά σειρά ως εξής: Εσθονία (30η), Κύπρος (32η), Σλοβακία (35η), Πολωνία (36η), Λιθουανία (37η), Μάλτα (37η), Πορτογαλία (43η), Ουγγαρία (44η), Λετονία (46η), Κροατία (47η), Ρουμανία (52η) και Βουλγαρία (59η).

2. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, στην έκθεση κάθε χρονιάς δίνεται η τιμή του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης για 1 έως 3 χρόνια πριν. Έτσι, στην έκθεση του 1998 δόθηκε η τιμή του δείκτη για το 1995, ενώ στην αμέσως επόμενη έκθεση, του 1999, η τιμή του δείκτη για το 1997. Ως αποτέλεσμα, δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ τιμή για το 1996 – γι’ αυτό και απουσιάζει από το διάγραμμα.  

3. Στη βάση δεδομένων του ΟΗΕ δίνονται στοιχεία μόνο ανά πενταετία για το διάστημα 1980-2010.

4. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την περίοδο 2008-2014, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα της Ελλάδας μειώθηκε σωρευτικά σε τρέχουσες τιμές κατά 4,9 χιλιάδες ευρώ (από 21,2 χιλιάδες ευρώ το 2008, σε 16,3 χιλιάδες ευρώ το 2014).

5. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2014, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα της Κύπρου διαμορφώθηκε σε τρέχουσες τιμές σε 19,8 χιλιάδες ευρώ, της Μάλτας σε 18,5 χιλιάδες ευρώ, ενώ της Πορτογαλίας σε 16,4 χιλιάδες ευρώ, όπως και της Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου