Η φωτογραφία μου
Master of Science in Economics, Athens University of Economics and Business.

Παρελθόν περισσότερες από 285 χιλιάδες επιχειρήσεις

Πόσες επιχειρήσεις έκλεισαν και πόσες άνοιξαν; Ποιες χρονιές είχαμε περισσότερα κλεισίματα και ποιες περισσότερα ανοίγματα; Πότε η πλάστιγγα έγειρε προς τη μία και πότε προς την άλλη πλευρά; Τι προοιωνίζουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τη φετινή χρονιά;

Καθώς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) άρχισε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2011, δεν υπάρχουν στοιχεία για το σύνολο του συγκεκριμένου χρόνου, παρά μόνο για τους τελευταίους εννιά μήνες του. Σ’ αυτούς:
–  Καταγράφηκαν υπερβολικά πολλές διαγραφές, περισσότερες από 100 χιλιάδες. Δηλαδή, υπερδιπλάσιες από όσες σε όλους τους μήνες της αμέσως επόμενης χρονιάς.
–  Το ισοζύγιο συστάσεων-διαγραφών ήταν αρνητικό κατά σχεδόν 70 χιλιάδες διαγραφές. Δηλαδή, υπερδεκαπλάσιο σε απόλυτη τιμή του ισοζυγίου του 2016, που ήταν επίσης αρνητικό.

Την πενταετία 2012-2016, για την οποία υπάρχουν στοιχεία για όλους τους μήνες έκαστου έτους:
– Οι περισσότερες συστάσεις νέων επιχειρήσεων έγιναν το 2012 και το 2013 (πάνω από 40 χιλιάδες τη χρονιά) και οι λιγότερες το 2016 (κάτω από 30 χιλιάδες).
– Οι περισσότερες διαγραφές από το μητρώο έγιναν το 2012 (πάνω από 40 χιλιάδες) και οι λιγότερες το 2015 (κάτω από 30 χιλιάδες).

Όπως φαίνεται ανάγλυφα και στα αντίστοιχα γραφήματα:
– Οι συστάσεις ακολούθησαν πτωτική τάση από χρονιά σε χρονιά από το μέγιστο του 2013.
– Οι διαγραφές ακολούθησαν πτωτική τάση από χρονιά σε χρονιά από το μέγιστο του 2012, μέχρι όμως το 2015, γιατί το 2016 η τάση αναστράφηκε, με αισθητή αύξηση των διαγραφών (κατά 7 και πλέον χιλιάδες σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά).

Εν ολίγοις, πέρυσι δεν είχαμε μόνο τις λιγότερες συστάσεις νέων επιχειρήσεων της τελευταίας πενταετίας, αλλά και αναστροφή της πτωτικής τάσης στο κλείσιμο εν λειτουργία επιχειρήσεων.

Προφανώς, το ισοζύγιο συστάσεων-διαγραφών επιχειρήσεων είναι πιο αντιπροσωπευτικό μέτρο κάθε χρονιάς. Στη συγκεκριμένη πενταετία μπορούμε να δούμε ότι:
– Τις χρονιές 2012, 2013 και 2015 ήταν θετικό (πιο πολύ το 2013, με τις συστάσεις να είναι κατά 4 και πλέον χιλιάδες περισσότερες των διαγραφών).
– Το 2014, οριακά αρνητικό – επί της ουσίας, ισοσκελισμένο.
– Το 2016, όμως, πολύ αρνητικό, με τις διαγραφές να είναι κατά 6,5 και πλέον χιλιάδες περισσότερες των συστάσεων.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία για τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου, οι διαγραφές είναι περισσότερες των συστάσεων – ένδειξη ότι η αρνητική δυναμική του 2016 θα έχει συνέχεια και το 2017.
Τέλος, αθροίζοντας τα δεδομένα για όλη την περίοδο που διατίθενται στοιχεία (4/4/2011 – 28/1/2017), μπορούμε να δούμε ότι οι διαγραφές επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. ήταν περισσότερες από τις συστάσεις κατά σχεδόν 70 χιλιάδες. Συγκεκριμένα, οι συστάσεις ήταν κάτω από 220 χιλιάδες, ενώ οι διαγραφές πάνω από 285 χιλιάδες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετρώντας από σήμερα πίσω στον χρόνο, σε διάστημα μικρότερο των 6 ετών, περισσότερες από 285 χιλιάδες επιχειρήσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους στη χώρα μας.

Η πιο καταστροφική χρονιά ήταν μακράν το 2011. Στους τελευταίους εννέα μήνες του, οι διαγραφές επιχειρήσεων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ξεπέρασαν κατά σχεδόν 70 χιλιάδες τις συστάσεις, με αποτέλεσμα το σχετικό ισοζύγιο γι' αυτούς τους μήνες να μην είναι απλώς αρνητικό αλλά δεκαπλάσιο σε απόλυτη τιμή του επίσης αρνητικού για το 2016. 

Έστω κι αν η περσινή χρονιά αποδείχτηκε η χειρότερη της τελευταίας πενταετίας (2012-2016), τόσο ως προς το ισοζύγιο συστάσεων-διαγραφών, όσο και ως προς αμιγώς τις συστάσεις νέων επιχειρήσεων.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία μάλιστα, από τον πρώτο μήνα του νέου χρόνου, δεν εμπνέουν αισιοδοξία, αφού οι επιχειρήσεις που κλείνουν εξακολουθούν να πλεονάζουν – καθιστώντας αμφίβολες μεταξύ άλλων και τις υψηλές αναπτυξιακές προσδοκίες για το 2017.

Ποιοι παράγοντες μπορούν να αναστρέψουν αυτήν την τάση;

– Η άμβλυνση της υπερφορολόγησης;
– Ο περιορισμός της γραφειοκρατίας;
– Η κατάργηση των κεφαλαιακών ελέγχων;
– Η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος;
– Η οριστική διάλυση κάθε ίχνους νομισματικής αβεβαιότητας;
– Η πολιτική σταθερότητα;
– Η πολυπόθητη επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές;


Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Economia.gr στις 29 Ιανουαρίου 2017:
http://www.economia.gr/el/article/entry/6071


Υποσημειώσεις:

1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι η ενιαία κεντρική βάση μητρώου επιχειρήσεων στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

2. Σύμφωνα με στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ., στους τελευταίους 9 μήνες του 2011 οι διαγραφές επιχειρήσεων ήταν 102.734. Όλο το 2012 ήταν 40.635. Επομένως, στους τελευταίους 9 μήνες του 2011 ήταν 2,5 φορές εκείνες και στους 12 μήνες του αμέσως επόμενου χρόνου.

3. Σύμφωνα με στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ., στους τελευταίους 9 μήνες του 2011 το ισοζύγιο συστάσεων-διαγραφών επιχειρήσεων ήταν - 69.774. Όλο το 2016 ήταν - 6.617. Επομένως, στους τελευταίους 9 μήνες του 2011 ήταν 10,5 φορές εκείνο και στους 12 μήνες του περσινού χρόνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου