Η φωτογραφία μου
Master of Science in Economics, Athens University of Economics and Business.

Η μετέωρη επιστροφή στην κανονικότητα

Από την άνοιξη του 2010, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς στασιμοχρεοκοπίας. Κανείς στις αγορές δανειακών κεφαλαίων δεν είναι διατεθειμένος να τη δανείσει με λογικά επιτόκια για να χρηματοδοτεί τα ελλείμματά της. Χάρη στους επίσημους πιστωτές της και μόνο σ' αυτούς, έχει καταφέρει να μετατρέψει την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία της σε συντεταγμένη πτώχευση.

Κατ’ αρχάς, είναι άξια λόγου η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ελληνικού Δημοσίου από τους τρεις σημαντικότερους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s). Αναζητήσαμε, γι’ αυτόν τον λόγο, τα αποτελέσματά των πιο πρόσφατων αξιολογήσεων και τα συγκρίναμε με εκείνα πριν από την εκδήλωση της κρίσης δανεισμού.
Όπως φαίνεται στον πίνακα, το Ελληνικό Δημόσιο βαθμολογείται σήμερα:
– 14 βαθμίδες χαμηλότερα από τη Moodys (από «Α1» σε «Caa3»),
– 10 βαθμίδες χαμηλότερα από τη Fitch Ratings (από «A–» σε «CCC»),
–  9 βαθμίδες χαμηλότερα από τη Standard & Poors (από «A–» σε «B–»).

Αναζητήσαμε, επίσης, το επιτόκιο για δεκαετή δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου, για να έχουμε μία ακριβή εικόνα της απόστασής μας από τις αγορές δανειακών κεφαλαίων το ίδιο χρονικό διάστημα.
Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα που δημιουργήσαμε αξιοποιώντας τα μηνιαία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας:

–  Ο Δεκέμβριος του 2009 ήταν ο τελευταίος μήνας πριν από την προσφυγή μας στον μηχανισμό στήριξης που η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου ήταν μικρότερη από 6%.

–  Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ από τότε μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μόνο 2 μήνες, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2014.
Το Ελληνικό Δημόσιο, εκμεταλλευόμενο τις χαμηλές αποδόσεις, είχε απευθυνθεί δειλά στις αγορές δανειακών κεφαλαίων στις 9 και 10 Απριλίου 2014. Η προηγούμενη, αποτυχημένη απόπειρα  χρονολογείται 4 χρόνια πριν, στις 30 Μαρτίου του 2010.

–  Τον Απρίλιο του 2010, όταν υποχρεωθήκαμε να προσφύγουμε στον μηχανισμό στήριξης λόγω αποκλεισμού μας από τις αγορές, η απόδοση πλησίαζε το 8%.

–  Τον Ιούλιο του 2010, η απόδοση ξεπέρασε για πρώτη φορά το 10%.

–  Τον Δεκέμβριο του 2011, η απόδοση ξεπέρασε για πρώτη φορά το 20%.
Λίγες μέρες πριν, στις 26-27 Οκτωβρίου 2011, η Σύνοδος Κορυφής είχε αποφασίσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (Private Sector Involvement, PSI) στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους με ποσοστό 50%.

–  Τον Φεβρουάριο του 2012, η απόδοση έφτασε στη μέγιστη τιμή της, μια ανάσα από το 30%.
Στις 9 Μαρτίου 2012 θα ολοκληρωνόταν τελικά επιτυχώς το PSI, με “κούρεμα” 53,5% στην ονομαστική αξία των ομολόγων.

–  Τον Μάιο του 2013, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2010, δηλαδή μετά από 33 ολόκληρους μήνες, η απόδοση υποχώρησε κάτω από το 10%.

– Τους τελευταίους τρεις μήνες του 2013, όλο το 2014 και τους πρώτους δύο μήνες του 2015, η απόδοση ήταν μικρότερη από 10%.

–  Μετά από 17 ολόκληρους μήνες, τον Μάρτιο του 2015, η απόδοση ξεπέρασε εκ νέου το 10%, παραμένοντας πάνω από το όριο αυτό καθ’ όλη την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου 2015.
Τη συγκεκριμένη περίοδο κορυφώθηκε η “περήφανη” διαπραγμάτευση, που οδήγησε στην επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, το κλείσιμο των τραπεζών, το δημοψήφισμα και την προκήρυξη νέων εκλογών.

– Από τον Σεπτέμβριο του 2015 όμως, και για 14 συνεχόμενους μήνες με εξαίρεση τον Φεβρουάριο του 2016, η απόδοση έχει επανέλθει σε επίπεδα χαμηλότερα του 10%.

Εκτιμάται πως το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα μπορέσει να επιστρέψει με βιώσιμο τρόπο στις αγορές δανειακών κεφαλαίων, εάν η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του δεν πέσει κάτω από το 6%.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα χειρότερα για την Ελλάδα φαίνεται πως είναι πίσω. Η δύσκολη εγχείρηση ενός ασθενούς με μη βιώσιμο χρέος, διάσπαρτο στα χέρια ιδιωτών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο του 2012, με το PSI. Από τότε, εκείνος σταδιακά αναρρώνει.

Αν δεν είχε μεσολαβήσει η αναίτια πρόκληση εθνικών εκλογών τον Δεκέμβριο του 2014 και όλη αυτή η περιπέτεια του πρώτου εξαμήνου του 2015, η επιτυχής απόπειρα του Απριλίου του 2014 για επιστροφή στις αγορές θα είχε άμεση συνέχεια. Η χώρα εξακολουθεί να πληρώνει τα σπασμένα εκείνης της περιόδου.

Έχοντας εγκαταλείψει πλέον κάθε τακτική σύγκρουσης με τους επίσημους πιστωτές της, φιλοδοξεί να βελτιώσει το πιστοληπτικό της προφίλ εστιάζοντας την προσπάθειά της στην παραγωγή πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Όλα δείχνουν ότι είναι κοντά στην πηγή και σύντομα θα πιει νερό από τις αγορές. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δεν θα παλινδρομήσει εκ νέου –αχρείαστα– κυνηγώντας υπερφίαλους στόχους…


Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Economia.gr στις 20 Νοεμβρίου 2016:


Υποσημειώσεις:

1. Παραθέτουμε τα στοιχεία για την πιστοληπτική διαβάθμιση μακροπρόθεσμα («Long Term»), σε ξένο νόμισμα («Foreign Currency»).

2. Πριν από τις υποβαθμίσεις του Δεκεμβρίου του 2009, του τελευταίου μήνα πριν από την προσφυγή μας στον μηχανισμό στήριξης που η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου ήταν μικρότερη από 6%.
–  Στις 8 Δεκεμβρίου 2009, η Fitch Ratings υποβάθμισε την Ελλάδα από το επίπεδο «Α–» στο «ΒΒΒ+».
–  Στις 16 Δεκεμβρίου 2009, η Standard and Poor’s υποβάθμισε την Ελλάδα από το επίπεδο «Α–» στο «ΒΒΒ+».
–  Στις 23 Δεκεμβρίου 2009, η Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα από το επίπεδο «Α1» στο «A2».

3. Οι πιο πρόσφατες αξιολογήσεις έγιναν ως εξής:
–  Στις 14 Οκτωβρίου 2016, από τη Moody’s.
–  Στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, από τη Fitch Ratings.
–  Στις 22 Ιανουαρίου 2016, από τη Standard and Poor’s. 4. Στις 23 Απριλίου 2010, ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοίνωσε επισήμως την προσφυγή της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης.

5. Στις 9 και 10 Απριλίου 2014, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ από την έκδοση 5ετών ομολόγων, με απόδοση κάτω από 5%.

6. Στις 30 Μαρτίου 2010, το Ελληνικό Δημόσιο είχε προχωρήσει σε δημοπρασία 20ετών ομολόγων με στόχο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αντλώντας μόλις 390 εκατομμύρια ευρώ, με επιτόκιο 6,5%.

7. Τους μήνες που αναφέρονται, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου ήταν (κατά χρονολογική σειρά):
–  7,83% τον Απρίλιο του 2010,
–  10,34% τον Ιούλιο του 2010,
–  21,14% τον Δεκέμβριο του 2011,
–  29,24% τον Φεβρουάριο του 2012,
–  9,07% τον Μάιο του 2013,
–  10,52% τον Μάρτιο του 2015,
–  12,01% τον Απρίλιο του 2015,
–  10,95% τον Μάιο του 2015,
–  11,43% τον Ιούνιο του 2015,
–  για τον Ιούλιο του 2015 δεν δίνονται στοιχεία από την ΤτΕ,
–  10,26% τον Αύγουστο του 2015,
–  10,41% τον Φεβρουάριο του 2016.

8. Στις 29 Δεκεμβρίου 2014, με αφορμή την αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, προκηρύχθηκαν πρόωρες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2015.

9. Στις 26 Ιουνίου 2015 επιβλήθηκαν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι.

10. Στις 29 Ιουνίου 2015 κηρύχθηκε τραπεζική αργία μέχρι τις 6 Ιουλίου 2015.

11. Στις 5 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα.

12. Στις 20 Αυγούστου 2015 προκηρύχθηκαν οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου